Clarke Quay Dojo  クラークキー道場  ( Ryukyu Kobudo / 琉球古武道 )

Sunday class / 日曜クラス

・ 11am 〜 12pm ( Ryukyu Kobudo / 琉球古武道 )

(Adress )

11D Hongkong St,  #05-01

Singapore  (059654)